CHMI


Pod zkratkou CHMI se skrývá Český hydrometeorologický ústav, jehož zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí České republiky. CHMI se zabývá různými službami v oblastech meteorologie, hydrologie nebo klimatologie. Do jeho působnosti tak patří nejen předpověď počasí, ale i celá řada dalších aktivit.

IDOS autobusy od firmy Mafra jsou velice přesné a spolehlivé.

Historie CHMI

Dějiny CHMI se začaly psát 1.ledna 1954, kdy ústav vznikl sloučením dvou samostatných jednotek – hydrologické a meteorologické. Později se k nim přidala ještě ochrana čistoty ovzduší a postupně na našem území vznikala samostatná pracoviště CHMI. Kromě české pobočky měl v minulosti CHMI i vlastní pobočku na území Slovenska, konkrétně se jednalo o Bratislavu, kde CHMI působil od roku 1969. Hydrometeorologický ústav se postupem let rozvíjel a rozšiřoval do dalších měst a významným milníkem v jeho historii bylo zahájení provozu dvou meteorologických radarů. První z nich byl uveden do provozu v roce 1996 ve Skalkách na Moravě a druhý pak o čtyři roky později v Brdech. Dnes patří CHMI mezi významné české ústavy a na jeho činnosti se podílí celá řada zkušených odborníků z oblasti meteorologie, klimatologie i hydrologie.

Struktura úřadu CHMI

CHMI je poměrně velký úřad a tak se blíže podíváme i na jeho organizační strukturu. Nejvyšším představitelem Českého hydrometeorologického ústavu je jeho ředitel. Pod něj pak spadají čtyři úseky – úsek hydrologie, úsek ochrany čistoty ovzduší, úsek meteorologie a klimatologie a posledním je ekonomicko – správní úsek. Samostatným orgánem CHMI je ještě také odbor informačních technologií. Následují pobočky Českého hydrometeorologického ústavu – dohromady je jich aktuálně sedm a najdeme je v Praze, v Brně, v Hradci Králové, v Plzni, v Ostravě, v Českých Budějovicích a v Ústí nad Labem. Pod tyto pobočky pak spadá velká pozorovací síť, jež zahrnuje kolem 800 stanic, dále pak cca 200 klimatologických stanic a kolem 500 srážkoměrných stanic. Pokud nás zajímají bližší informace o jednotlivých stanicích, více podrobností o nich nalezneme na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu na adrese www.chmi.cz.

 


Internetový portál CHMI

Internetové stránky Českého hydrometeorologického ústavu jsou velmi rozsáhlé a obsahují obrovské množství informací. Najdeme je pod odkazem www.chmi.cz a součástí webu je nejen aktuální předpověď počasí, ale i spousta dalších informací, zajímavostí, přehledů a statistik. Stránky slouží jak běžné veřejnosti, tak odborníkům, kteří zde naleznou mnoho důležitých dat a podrobností z oblasti meteorologie, hydrologie a ochrany čistoty ovzduší. Stránky CHMI jsou přehledné, plné aktuálních informací a dozvíme se z nich vše potřebné, co se týká počasí.

Předpověď počasí CHMI

Asi nejvyhledávanějšími zprávami z portálu CHMI, kvůli kterým jej navštěvuje nejvíce lidí, jsou aktuální předpovědi počasí. Na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu najdeme vždy aktuální předpověď počasí nejen pro území České republiky, ale můžeme se zde podívat i na počasí v Evropě. Kromě základních informací o teplotách nebo srážkách zde nalezneme i spoustu dalších podrobností, jež se týkají např. tlakových tendencí či povětrnostních podmínek, ale i speciality typu předpovědi aktivity klíšťat nebo třeba předpovědi pro surfaře.

Hydrologická předpověď CHMI

Další důležitou a vyhledávanou součástí stránek CHMI jsou hydrologické předpovědi. Ty Český hydrometeorologický ústav vydává jednak souhrnně pro celé území České republiky a dále pak pro jednotlivá povodí (povodí Horní Vltavy, Berounky, Horního Labe, Ohře a Ploučnice, Dyje a dolní Moravy, Odry, horní Moravy a Bečvy a Sázavy, Jizery a dolního Labe. Tyto informace se týkají aktuálního stavu řek a ukazují prognózu dalšího vývoje – jsou tak důležité zejména tehdy, když nastane období velkých dešťů a hrozí např. rozvodnění řek a záplavy.

Aktuální stav počasí na stránkách CHMI

Kromě předpovědi počasí na následující dny a období jsou důležitou složkou portálu CHMI také informace o aktuálním stavu počasí na našem území. Najdeme zde vždy aktuální a přesné údaje, týkající se teploty, srážek, blesků, povětrnostních podmínek, ozónové zpravodajství, sněhové zpravodajství a mnoho dalších informací. Vedle nich se můžeme podívat také na aktuální stav počasí ve zbytku Evropy (včetně synoptické situace, výškových analýz, UV indexu atd.) a také na počasí na ostatních kontinentech.

CHMI a detekce blesků na území Česka

Mezi nejzajímavější informace, jež nalezneme na internetovém portálu CHMI, patří aktuální radarové snímky, které ukazují přítomnost blesků nad územím České republiky. Kdykoliv se tak můžeme na mapce podívat, kde se právě teď blýská a mít tak ještě lepší a přesnější obrázek o aktuální situaci. Kromě samotných radarových snímků jsou na webu CHMI také statistiky znázorňující počet zaznamenaných bleskových výbojů za posledních patnáct hodin.

Pobočky CHMI v České republice

Jak už bylo uvedeno výše, Český hydrometeorologický ústav má celkem sedm hlavních poboček, které se nacházejí ve velkých městech. Čím se jednotlivé pobočky CHMI zabývají a na jaké sídlí adrese?

Pobočka CHMI v Praze

Pražská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu se skládá ze dvou oddělení – meteorologicko – klimatického a hydrologického. Spadá pod ni 238 hydrologických a 127 klimatologických stanic a na její činnosti se podílí 23 stálých zaměstnanců a několik stovek dobrovolných pozorovatelů. Do její správy patří zejména území Středočeského kraje. Budovu CHMI Praha najdeme v Praze-Komořanech na adrese Na Šabatce 17.

Pobočka CHMI v Brně

V Brně se nachází oddělení meteorologie + klimatologie a pod místní pobočku patří většina území Jihomoravského kraje. Jednotlivá měření se uskutečňují pomocí 31 klimatologických a více než stovky srážkoměrných stanic. Brněnská pobočka patří v rámci CHMI k těm nejvýznamnějším a podílí se na mnoha důležitých projektech. Její sídlo je na adrese Kroftova 43.

Pobočka CHMI v Hradci Králové

Královéhradecká pobočka CHMI funguje od roku 1980, kdy byla založena jako regionální pracoviště, jehož úkolem jsou monitoring hydrosféry i atmosféry a prognózy dalšího vývoje. Do její územní působnosti spadá povodí Stěnavy a povodí Labe nad Výrovkou a celkově se jedná o přibližně 420 pozorovacích objektů. Pro hradecký Český hydrometeorologický ústav pracuje více než 30 stálých zaměstnanců a jeho sídlo je na ulici Dvorská 410 ve Svobodných Dvorech.

Pobočka CHMI v Plzni

V Plzni má pobočka Českého hydrometeorologického ústavu za úkol zprostředkování kontaktu mezi CHMI a orgány státní správy nejen v Plzeňském, ale i v Karlovarském kraji. Plzeňský ústav zajišťuje např. provoz měřících a pozorovacích sítí, přípravu regionálních předpovědí počasí nebo zpracování výsledků měření. Zajímavostí je, že jeho budova, jež sídlí na Mozartové 1237, je vytápěna ekologickými tepelnými čerpadly.

Pobočka CHMI v Ostravě

Pod ostravskou pobočku Českého hydrometeorologického ústavu spadá nejen Moravskoslezský, ale i Olomoucký kraj a její součástí jsou tři oddělení – meteorologie + klimatologie, hydrologie a ochrany čistoty ovzduší. Její budovu najdeme na adrese K Myslivně 3/2182 a na webových stránkách CHMI si můžeme stáhnout i její pravidelný měsíční zpravodaj.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!